Co nabízíme Programové vybavení

Našim zákazníkům nabízíme výpočty a simulace metodou konečných prvků v následujících oblastech:

  tuhost a pevnost - lineární i nelineární, včetně kontaktů a velkých deformací
  životnost a únava materiálu - odhad životnosti na základě napěťové analýzy
  crash - chování struktury při nárazech a její optimalizace
  airbag - návrh a optimalizace parametrů
  pasivní bezpečnost - interakce struktura-pasažér, optimalizace

Dále provádime:

  koncepční studie
  validaci materiálových modelů
  poradenství v uvedených oblastech

Mimo výše uvedené problematiky nabízíme zpracování dalších typů analýz podle požadavků a potřeb zákazníka.

Všechny druhy námi prováděných simulací a analýz nacházejí široké uplatnění především při vývoji dopravních prostředků, ale také v nejrůznějších oblastech všeobecného strojírenství či stavitelství.

O firmě
Služby
Kariéra
Kontakt