O firmě

Společnost CoSiS s.r.o. nabízí svým zákazníkům služby především v oblasti strukturální a teplotní analýzy mechanických systémů a strojních konstrukcí s využitím metody konečných prvků.

Spolehlivým partnerem jsme už od roku 2008. Za tuto dobu se naši zkušení inženýři podíleli na vývoji mnoha produktů jak z oblasti automobilového průmyslu, tak z oblasti takzvané „klasické“ strojařiny.

Při naší práci můžeme čerpat z bohatých znalostí a zkušeností, získaných mimo jiné ve vývojových odděleních automobilek, či předních dodavatelů automobilového průmyslu.

Cosis homepage image
Více o našich službách

Naši přední klienti

Co Vám dokážeme nabídnout?

Všechny druhy námi prováděných simulací a analýz nacházejí široké uplatnění především při vývoji dopravních prostředků, ale také v nejrůznějších oblastech všeobecného strojírenství.

Tuhost a pevnost

Lineární a nelineární, včetně kontaktů a velkých deformací. Analýza výchozího stavu konstrukce vzhledem k jejímu zatížení, návrh úprav konstrukce, optimalizace.

Crash

Chování struktury při nárazech a její optimalizace.

Pasivní bezpečnost

Interakce struktura-pasažér a její celková optimalizace.

Analýza airbagů

Tvorba modelů, validace a optimalizace zádržného účinku.

Validace
 materiálových modelů

Tvorba materiálových definic včetně zajištění zkoušek.

Životnost a únava materiálu

Kvalifikovaný odhad životnosti na základě napěťové analýzy.

Pádové testy

Simulace poškození při pádovém testu.

Koncepční studie a analýzy

Koncepční studie a analýzy dle přání zákazníka.

Poradenství
 a mentoring

Naše programové vybavení

Základním nástrojem pro naši práci je výkonný softwarový balík BETA CAE Systems, zahrnující pre-procesor ANSA, post-procesor META a řešič EPILYSIS pro statické a kinetické analýzy.

Dále využíváme nástroje podle požadavků a potřeb zákazníků, jako solvery esi VPS (PamCrash) a LS-DYNA pro rychlé dynamické a silně nelineární děje, Abaqus pro nelineární analýzy, post-procesor Animator4, a další.